کامل ترین راهنمای خرید اسپیکر

برای تهیه اسپیکر به مساحت و نوع کاربری احتیاج داریم. سپس بر اساس موارد ذکر شده نوع اسپیکر را بر حسب نیاز، محدودیت ها، بودجه مورد نظر و سلیقه انتخاب کرده تا بتوان بهترین عملکرد را از سیستم صوتی بدست آورد. همچنین مکان یابی دقیق اسپیکرها و بکارگیری آمپلی فایر متناسب با آن ها و نیز استفاده از سیم های استاندارد می تواند نقش موثری در کیفیت پخش صوت در مکان مورد نظر ایجاد نماید.

آموزش و ترفند

معرفی محصول