• شماره حساب فروشگاه ایران لوپ :
بانک ملت
  • به نام  :   محمدرضا بهمنی نیا   
  •  شماره کارت :  7202_5387_3389_6104   
  •  شماره حساب :  9010_869_431
  •  شماره شبا : 9010 869 00431 0000 2001 8701

بعد از واریز حتما برای تکمیل فرآیند خرید با بخش فروش تماس حاصل نمایید .